Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi theo thời khóa biểu dưới đây:

Date \ Frequency

106.3FM, Me VN Radio

 View on Facebook facebook

iTunesView on iTunes

Saturdays

5:00PM