Celebrates 30 Year Anniversary rmiodp
Robert Mullins International (RMI) là văn phòng uy tín, đã hoàn tất thành công hàng trăm ngàn hồ sơ di trú trong 30 năm qua. Chuyên phụ trách những hô sơ bảo lãnh di trú và phi di trú như:

  • Vợ chồng, vị hôn phu-thê, cha mẹ. con ruột, con riêng, con nuôi, anh chị e
  • EB-1-EB4, chiếu kháng ngoại hạng, EB5 đầu tư trục tiếp, hoặc qua dự án, cam kết trả vốn có lời
  • Du học, du lịch, nghệ thuật, tu sĩ, công việc, đầu tư liên công ty L1
  • Điều chỉnh tình trạng cư trú, thẻ xanh, nhập tịch, trục xuất

Tâm niệm của RMI là không ngừng cải tiến, đam khả năng và tâm huyết phục vụ đồng bào Việt Nam định cư và thăng tiến đời sống tại Hoa Kỳ.


IMMIGRATION SERVICES NETWORK
Serving the Asian Community since 1983

Specialists in Vietnamese ODP cases, Spouse and Fiancée Cases, Refugee Cases, Amerasian Cases, Adoptions, Student Visas, Business Visas and Cultural Exchange, as well as services for those already in the U.S. Complete Immigration services available to applicants / sponsors from any country. In August 1999, the new American Consulate General opened for business in Saigon. Before that, from 1979 to 1999, the Orderly Departure Program (ODP) of the American Embassy in Bangkok was the only legal means for residents of Vietnam to immigrate to the United States.

In 1987, Robert Mullins returned to the United States after four years' association with ODP. On his return, he learned that sponsoring relatives had little idea, or the wrong idea, about how to complete processing and avoid delays in their cases. He also learned that he was the only person with ODP experience interested in offering assistance to sponsors in the U.S. As a result, he began his service to help Vietnamese in the U.S. to bring their relatives here.

In January 1988, Robert Mullins began a partnership with Le Minh Hai of San Jose and formed Robert Mullins International (RMI).
Robert Mullins International - Sponsoring Helps To Change Future Generations

 

cspa-f2b