Kỷ niệm 33 năm thành lập rmiodp
Robert Mullins International (RMI) là văn phòng uy tín, đã hoàn tất thành công hàng trăm ngàn hồ sơ di trú trong 33 năm qua. Chuyên phụ trách những hô sơ bảo lãnh di trú và phi di trú như:


Tâm niệm của RMI là không ngừng cải tiến, đem khả năng và tâm huyết phục vụ đồng bào Việt Nam định cư và thăng tiến đời sống tại Hoa Kỳ.

WESTMINSTER
(714) 890-9933
SAN JOSE
(408) 294-3888
SACRAMENTO
(916) 393-3388
RANG MI
+84 3914-7638