rmi_ads-May22
Văn Phòng Robert Mullins International (RMI-Rạng Mi) đại diện trực tiếp và độc quyền cho nhà xây dựng (Developer) dự án đa dụng (mixed-use) Hyatt Hotel đầy tiềm năng tại Los Angeles. Với uy tín và chiều sâu nghiệp vụ trên 33 năm trong lãnh vực di trú, và vai trò đại diện trực tiếp cho nhà xây dựng, chỉ tại RMI-Rạng Mi mới đem lại kết quả định cư và bảo đảm thoái vốn đúng hạn kỳ cho thân chủ đầu tư.

Vui lòng liên lạc: Rạng Mi +84 28 3914 7638 Hoặc 714-890-9933  Hay: 408-294-3888  email: info@rmiodp.com | Facebook.com/rmiodp