Kỷ niệm 31 năm thành lập rmiodp
Robert Mullins International (RMI) là văn phòng uy tín, đã hoàn tất thành công hàng trăm ngàn hồ sơ di trú trong 31 năm qua. Chuyên phụ trách những hô sơ bảo lãnh di trú và phi di trú như:

  • Vợ chồng, vị hôn phu-thê, cha mẹ. con ruột, con riêng, con nuôi, anh chị em
  • EB1 - EB4, chiếu khán ngoại hạng, EB5 đầu tư trục tiếp, hoặc qua dự án, cam kết trả vốn có lời
  • Du học, du lịch, nghệ thuật, tu sĩ, công việc, đầu tư liên công ty L1
  • Điều chỉnh tình trạng cư trú, thẻ xanh, nhập tịch, trục xuất
  • Chiếu khán L1 đầu tư kinh doanh. Chiếu khán EB5 đầu tư kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp qua một Trung Tâm Vùng

Tâm niệm của RMI là không ngừng cải tiến, đem khả năng và tâm huyết phục vụ đồng bào Việt Nam định cư và thăng tiến đời sống tại Hoa Kỳ.


HỆ THỐNG DỊCH VỤ DI TRÚ RMIODP
Phục Vụ Cộng Đồng Á Châu Từ Năm 1983

Chuyên trách các hồ sơ Đoàn Tụ Gia Đình của người Việt Nam, vợ-chồng và hôn phu-thê, tỵ nạn, con lai, con nuôi, du học, du lịch, thương mại, trao đổi văn hóa, và những dịch vụ di trú cho những người đang ở Hoa Kỳ.

Hoàn tất các dịch vụ di trú cho những đương đơn và người bảo lãnh từ những quốc gia khác.

Tháng 8 năm 1999, Tòa Tổng lãnh Sự mới của Hoa Kỳ chính thức hoạt động ở Sài Gòn. Trước đó, từ năm 1979 đến 1999, Chương Trình Ra Đi Trật Tự (ODP) của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Bangkok là nơi hợp pháp duy nhất duyệt xét hồ sơ xin di dân sang Hoa Kỳ của người Việt Nam. Năm 1987, ông Robert Mullins trở về Hoa Kỳ sau bốn năm hợp tác với Chương trình ODP. Trong lần trở về này, ông nhận ra rằng nhiều người đang bảo lãnh thân nhân hiểu biết rất ít hoặc suy nghĩ sai lầm về việc hoàn tất hồ sơ bảo lãnh và tránh việc làm hồ sơ bị trì trệ. Với kinh nghiệm về Chương trình ODP, ông rất mong muốn trợ giúp những người bảo lãnh ở Hoa Kỳ. Chính vì thế, ông bắt tay vào việc giúp người Việt Nam đưa thân nhân của họ sang Hoa Kỳ.

Đến tháng Giêng năm 1988, ông Robert Mullins bắt đầu hợp tác với ông Lê Minh Hải ở San Jose và chính thức thành lập công ty Tham vấn Di Trú Robert Mullins International (RMI).

 

cspa-f2b