Fiancée Petition – Is it really a good idea?

Thứ Tư, 08 Tháng Sáu 201100:00(Xem: 64171)
Fiancée Petition – Is it really a good idea?
These days, it seems that Consular officers are suspicious of all fiancée cases, even cases with a lot of evidence of a genuine relationship. Fiancée cases are automatically under suspicion because the Consuls think that in a genuine relationship, people should marry instead of doing a fiancée petition.

Several years ago, doing the fiancée visa was an attractive option. Processing time at CIS was faster, there was less paper work involved, and it just required a single trip to Vietnam before filing the K-1 visa petition.

However, these days, marriage and fiancée petitions require the same processing time, and sponsors who make only one trip to Vietnam often find their cases denied.

The US Consulate in Vietnam has the highest number of fiancée applications of any US embassy or consulate. Due to continuing attempts at fraud, it also has the highest number of denied fiancée applications.

In every fiancée case, the question in the mind of every consular officer is, Why did they choose the fiancée petition instead of the marriage petition? The simple fact is that a marriage petition shows a stronger commitment to the relationship and a fiancée petition shows many consular officers that the couple is not a hundred per cent sure about their future. In other words, a marriage petition is more credible than a fiancée petition.

Consular officers are also aware that some fiancées find themselves abused or abandoned after they arrive in the States, and in some cases the sponsor refuses to marry them. This means they must return to Vietnam , alone and ashamed.

Moreover, the Affidavit of Support that is used in fiancée cases is not legally binding, but the one that is used in marriage cases does have force under the law.

 

Finally, if the fiancée case is denied by the Consulate, and the petition is returned to CIS in the States for review, it means that the couple will have to wait for at least a year for CIS to review the case and at the end of the year, the case might be denied again. In that situation, the couple would probably decide to do a marriage petition, to have a better chance of getting the case approved. So, why not do a marriage petition at the beginning?

Both fiancée and marriage petitions require sufficient evidence of a genuine relationship, such as visits by the sponsor to Vietnam, emails, photos and letters. In that way, they are the same. But marriage cases are often more convincing simply because a marriage is a legally binding situation.

______________________________________________________________________________________________

Q.1. If a fiancée arrives in the US and her sponsor refuses to marry her, can she stay in the US legally by marrying another US citizen?

A.1. She would have to leave the States and wait while her husband files a marriage petition for her.

_______________________________________________________________________________________________

Q.2. What are the most common reasons that Fiancée cases are denied by the Consulate?

A.2. The usual reasons that the Consulate gives for denying Fiancée cases are:

· Insufficient contact either before the engagement or after the engagement,

· Not enough visits to Vietnam by the sponsor or not enough time spent by the petitioner when visiting Vietnam,

· The Fiancée’s lack of knowledge of the sponsor’s life in America

· Lack of an engagement celebration, or a celebration that had only a small number of guests

· Lack of a good reason for doing the fiancée petition instead of getting married

· The Fiancée’s lack of knowledge about when she will be married in the US, or lack of knowledge about the details of the wedding celebration

 
ROBERT MULLINS INTERNATIONAL www.rmiodp.com
Immigration Support Services-Tham Van Di Tru

14550 Magnolia St. #104 Westminster CA 92683 (714) 890-9933 
779 Story Road, Ste. 70, San Jose, CA 95122 (408) 294-3888 
6930 65th St. Ste. #105, Sacramento CA 95823 (916) 393-3388 
42 Dang Thi Nhu, P. Nguyen Thai Binh, Q1, HCM (848) 3914-7638
Thứ Năm, 13 Tháng Mười Hai 2007(Xem: 37980)
Bộ phận Tỵ nạn của Tòa Lãnh sự hiện nay được gọi là Bộ phận Tái định cư Nhân đạo (HRS). Trong thời gian hiện nay, nhiệm vụ chính của Bộ phận này là duyệt xét những hồ sơ thuộc diện Tái định cư Nhân đạo (HR), dành cho những người nộp đơn theo Chương trình HO cũ nhưng chưa có cơ hội được phỏng vấn.
Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Hai 2007(Xem: 35007)
Các đương đơn xin chiếu khán (visa) điều trị y tế cần hoàn tất từng bước theo các đòi hỏi xin chiếu khán phi di dân, kể cả mẫu đơn DS-156 xin chiếu khán phi di dân. Những buổi hẹn gấp trong những trường hợp y tế khẩn cấp có thể được yêu cầu qua những thủ tục Yêu Cầu Phỏng Vấn Khẩn Cấp.
Thứ Năm, 29 Tháng Mười Một 2007(Xem: 34901)
Kỳ trước, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ ngày một gia tăng. Mặc dù việc du học đòi hỏi gia đình của đương đơn phải chứng minh khả năng tài chánh có thể đáp ứng tổng chi phí mà đương đơn phải chi trả khi theo học ở Hoa Kỳ, nhưng trong nhiều trường hợp
Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một 2007(Xem: 32464)
Phúc trình 2007 từ Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ, công bố ngày 13/11/2007, cho thấy số lượng sinh viên học sinh Việt Nam sang Mỹ du học tăng nhanh trong những năm gần đây. Đây là thông tin mới nhất do phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết trong một bản tin mới đây.
Thứ Hai, 26 Tháng Mười Một 2007(Xem: 33334)
Phúc trình 2007 từ Viện Giáo Dục Quốc Tế Hoa Kỳ, công bố ngày 13/11/2007, cho thấy số lượng sinh viên học sinh Việt Nam sang Mỹ du học tăng nhanh trong những năm gần đây. Đây là thông tin mới nhất do phóng viên Thanh Trúc của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết trong một bản tin mới đây.
Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một 2007(Xem: 33785)
Ngày 25/10/2007 vừa qua, Phòng Công Dân Hoa Kỳ và Dịch Vụ Di Trú (tức cơ quan USCIS) chính thức loan báo trên trang nhà của họ về sự thay đổi phương thức duyệt xét hồ sơ bảo lãnh con nuôi tại Việt Nam. Theo nội dung bản thông báo này, văn phòng USCIS tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam, sẽ được toàn quyền duyệt xét các mẫu đơn I-600
Thứ Năm, 08 Tháng Mười Một 2007(Xem: 35036)
Trong thời gian vừa qua, nhiều người đã liên lạc với Văn phòng Robert Mullins International để hỏi thăm về việc Thường trú nhân muốn đi du lịch cần giấy tờ gì, và nếu ở quá hạn quá lâu sẽ phải giải quyết ra sao? Trong chủ đề hội thoại hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời một số câu hỏi đã gửi cho văn phòng liên quan đến vấn đề du lịch ngoài Hoa Kỳ.
Thứ Sáu, 02 Tháng Mười Một 2007(Xem: 32630)
Trong những kỳ trước, chúng tôi đã gửi đến qúy vị 75 câu hỏi trong số 100 câu hỏi sẽ được áp dụng trong kỳ thi nhập tịch Hoa Kỳ theo phương thức mới. Theo thông báo chính thức của Phòng Dịch Vụ Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2008, cơ quan USCIS sẽ bắt đầu áp dụng cuộc thi nhập tịch được điều chỉnh theo lối mới.